SZKOLENIE BAZOWE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA (4 X 3 godz lub 2 x 6 godz)

Szkolenie kierowane do nauczycieli przedszkola i klas zerowych szkoły podstawowej otwartych na nową, opartą na szacunku i miłości metodę wychowawczą jaką jest Pozytywna Dyscyplina. Szkolenie uczy patrzenia na zachowania ucznia przez pryzmat jego potrzeb, wyjaśnia skąd biorą się niewłaściwe zachowania u dzieci i jak sobie z nimi radzić bez stosowania systemu kar i nagród. Pokazuje jak krok po kroku budować w grupie atmosferę wzajemnego szacunku tak by od najmłodszych lat uczyć dzieci samodzielności, odpowiedzialności i pewności siebie. Program warsztatów:  
 • Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
 
 • Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
 • Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach.
 • Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych  u dzieci
 
 • Dlaczego dzieci się źle zachowują?
 
 • Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie
 • Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem
 • Czym jest poczucie przynależności i znaczenia
 
 • Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy   wychowawczej?
 
 • Konsekwencja naturalna
 • Konsekwencja logiczna
 • Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.
 
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
 
 • Jak motywować by nie zniechęcać.
 • Czym różni się zachęta od pochwał
 • Pytania pełne ciekawości – elementy coachingu w nauczaniu.
 Koszt: 3000 zł + koszty amortyzacji (wynajęcie sali, catering, koszty dojazdu)Grupa: 12-18 osób

SZKOLENIE DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (8×2,5 h lub 2 x 8h)

Warsztaty skierowane do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym otwartych na nową, pełną miłości i szacunku metodę wychowawczą jaką jest Pozytywna Dyscyplina. Metoda ta pomaga zrozumieć dlaczego dzieci nie zawsze zachowują się tak jak byśmy sobie tego życzyli i co my, rodzice możemy zrobić by zachowań takich było jak najmniej. Podpowiada jak wychować dzieci na odpowiedzialnych, pewnych siebie, otwartych ludzi. Formuła warsztatów (osiem cotygodniowych spotkań) jest tak skonstruowana, by uczestnicy stopniowo zdobywali kolejne umiejętności i wdrażali je w życie rodziny pod okiem certyfikoanego edukatora.PROGRAM SZKOLEŃ: 
 1. Pozytywne podejście, czyli wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny. Jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
 1. Dlaczego dzieci źle się zachowują, czyli cztery sposoby zachowania dzieci i jak
sobie z nimi radzić cz.1
 1. Dlaczego dzieci się źle zachowują, czyli cztery sposoby zachowania dzieci i jak sobie z nimi radzić cz.2
4.. Kara, co zamiast niej, czyli jak w przyjazny dla dziecka sposób egzekwować to, na czym nam zależy. Co to jest LOGICZNA KONSEKWENCJA i dlaczego należy jej się strzec.
 1. Budowanie osobistej mocy dziecka czyli jak wspieranie bez rozpieszczania.
 2. Wszyscy są ważni choć każdy jest inny, czyli jak zaspokajać potrzeby wszystkich członków rodziny… i co do tego wszystkiego ma kolejność urodzenia.
 3. Żółw, kameleon, orzeł, lew, czyli jak się zachowujesz, kiedy się stresujesz i jak to wpływa na twoje dziecko.
 4. Pełna skrzynka z narzędziami, czyli wybieraj i testuj.
 Koszt: 490 zł/osoba790 zł/para rodziców W przypadku zorganizowanej grupy 12-16 uczestników koszt wynosi 4000 zł + koszty amortyzacji (wynajęcie sali, koszty dojazdu, katering)

PAKIET SZKOLEŃ: SZKOLENIE BAZOWE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA + SZKOLENIA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny przynoszą zdecydowanie większe efekty jeżeli przeszkolone zostaje całe środowisko wychowawcze dziecka. Dlatego zaleca się wykupienie łącznych szkoleń kadry i rodziców. Koszt pakietu: 6000 zł + koszty amortyzacji (wynajęcie sali, catering, dojazd edukatora) Pakiet: szkolenie bazowe dla nauczycieli dla grupy 12-18 osób + szkolenie dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnych 12-18 osób W przypadku stworzenia dodatkowych grup (np kolejnej grupy rodziców) – każda kolejna grupa 12-18 osób koszt: 2000 zł 

ZAMÓW SZKOLENIE:

5 + 7 =